Provozní řád

Provozní doba

Provozní doba je každý pracovní den o 7.00 do 17.00 hod. Příchod dětí do školky je do 8. 45 hodin.

Přijetí dítěte

Školka je určena pro děti od 2 do 6 let.

Zápis dětí do mateřské školy probíhá individuálně, děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Přijímáme děti se specifickými poruchami a umožňujeme tak jejich integraci do dětského kolektivu.

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi, či silně nachlazené. Doufáme, že pochopíte toto opatření, které činíme v zájmu Vašeho dítěte i všech ostatních návštěvníků.

Vyhrazujeme si právo odmítnout přijmout dítě, které vyžaduje nestandardní péči, jejíž poskytnutí by bylo na úkor ostatních dětí.

Program

Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, podnětné a usměvavé prostředí. Nabízíme dětem klidné, rodinné prostředí v rodinném domě se zahradou. Děti jdou vzdělávány dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Kdo chce poznat svět, půjde s Kulíškem tam i zpět“.

Kulíšek si klade za cíl vytvořit dětem prostředí, kde by bylo šťastné a zajistit jim tak harmonický, všestranný vývoj ve spolupráci s Vámi – rodiči.

Poskytované služby v rámci ceny

  • Pitný režim /voda, teplý čaj, mléčné nápoje, ovocné nápoje/
  • Výtvarný materiál s potřebnými atesty.
  • Ochranné oblečení pro výtvarný program.
  • Papírový hygienický program /kapesníky, ubrousky, ručníky…/.
  • Vybavení interiéru i exteriéru je originální. Jeho zpracování a použité materiály odpovídají normám a jsou z materiálů přátelských k dětem s omezením možnosti zranění dítěte na minimum.

Převzetí dítěte

a) Dítě vyzvedává stejná osoba, od které bylo dítě přijato, není-li dohodnuto jinak.

b) Dítě je možno vyzvednout při půldenní docházce od 12:40 do 13:00 hod.  Při celodenní docházce od 14:45hod do 17:00 hod.

Platební podmínky

a) Při jednorázovém hlídání se platba hradí v plné výši, hotovostně, na místě, dle platného ceníku (zde).

b) Platbu školného lze hradit hotově v MŠ a nebo převodem na č. ú. 244508601/0300

Do ceny  programu nejsou zahrnuty poplatky za nepravidelné akce /lesní pedagogika, divadelní představení, vstupenky…../, o kterých budou rodiče s dostatečným předstihem informováni.

Leave a Comment