NTC systém učení

Zúčastnili jsme se kurzů pořádaného Centrem nadání o.s. ve spolupráci s Mensou České republiky „Mensa NTC Learning I. a „Mensa NTC Learning II.  a „Mensa NTC Learning III.

Unikátní projekt, který vznikl z autorské dílny srbské Mensy. Autorem metody je srbský lékař – internista a neurolog – Dr. Ranko Rajovič a zabývá se rozvojem mentální kapacity dětí předškolního věku.

Tato metoda pracuje se systémem technik a speciálně sestavených cvičení, která vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Jedná se o systémový metodický projekt pro učitelé předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání kognitivních schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a počínajících poruch učení.

Na vývoji tréninku se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů z několika zemí a v současnosti je využíván národními Mensami v Itálii, Srbsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a ve Francii. Do tohoto projektu je zapojeno mnoho mateřských škol po celém území ČR.

MŠ Kulíšek tuto metodu využívá již čtvrtým rokem. U dětí je velmi oblíbená. Smysl a efektivitu spatřujeme zejména v systematičnosti, promyšlenosti a každodenním opakování.

Více informací naleznete na http://www.mensantc.eu/o-projektu/

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.